Днес, когато завършвах семинара на тема “Здравословната сила на негативните чувства”, се сетих за Декларацията за независимостта, може би поради това, че скоро беше 4 юли. В нея се казва, че  “….всички хора са създадени равни, че те са дарени от своя Създател с някои неотчуждаеми права, че сред тези …