-Мамо, защо плачеш? -Защото ме е яд. – Когато някой го е яд, той плаче ли? -Някои плачат, но някой ако е ядосан, може и да вика. -А ти защо не викаш, мамо, нали си ядосана? -Аз само плача. -Искаш ли да те науча да викаш. Аз мога. -Знам, че …

Статията е публикувана в списание “Християнство и култура”, година 2008, брой 11 (34/35) Българското общество, подобно на всички общества, живеещи в условията на глобализация, трябва да се справи с нелеката задача да направи синтез между зачитането на потребностите на личността и тези на обществото, да постигне мъдър и осмислен баланс …

На всеки 20 години трябва отново да се борим за свободата си. Клариса Пинкола Естес Ще разкажа накратко приказката „Червените обувки”, която Клариса Пинкола Естес използва в своята книга „Бягащата с вълци” за илюстрация какви беди и капани дебнат жената, която се оставя да бъде в плен на чужди на …

Днес, когато завършвах семинара на тема “Здравословната сила на негативните чувства”, се сетих за Декларацията за независимостта, може би поради това, че скоро беше 4 юли. В нея се казва, че  “….всички хора са създадени равни, че те са дарени от своя Създател с някои неотчуждаеми права, че сред тези …