Психотерапия

Психотерапията е отделна професия, различна от психолог, психиатър и/или други. В България правоспособността за упражняване на психотерапевтична работа имат специалистите, включени в Регистъра на психотерапевтите в България. Българска асоциация по психотерапия е националната акредитираща организация на психотерапевтите в България. Тя е член на Европейската асоциация по психотерапия и всички нейни редовни, квалифицирани и групови членове отговарят на европейските изисквания за практикуване и обучение по психотерапия.

Моят тренинг по психотерапия е свързан със системния подход. Работя със семейства, двойки, групи и индивиди. Системният подход има разнообразно приложение в сферата на превенцията, социалната работа, образованието и др. Негов основен принцип е, че подкрепя и цели терапевтична промяна в контекста от междуличностови взаимодействия, в който участват хората (семейството, работната група, училището, обществото). В работата си използвам методите на арт-терапията и фамилната терапия.

Comments are closed.