Поредици

Поредици са рубрики, които поддържам редовно.

Обикаляне около кофите за смет е авторска рубрика, в която са моите  публикации, вдъхновени от работата ми като психотерапевт и обучител, от срещите с хора и събитията, които се случват в България и извън нея. Публикациите ми са разположени в категорията със същото име.

Женското развитие и идентичност е проект, който съществува от 2010. Състои се от образователни семинари и уъркшопи, посветени на съвременното ни разбиране за женската идентичност. Актуалните събития можете да намерите в категорията със същото име.

Премълчаното насилие на комунизма е проект в развитие. Той е посветен на задълбочаването на разбирането ни за социалните и лични травми от живота в тоталитарно общество и последвалия посттоталитарен преход. Публикации и събития, свързани с този проект, можете да намерите в категорията със същото име.

Comments are closed.