Организации

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността – Тренинг институт по фамилна терапия, член на Камарата на тренинг институтите към Европейската асоциация по фамилна терапия

Българска асоциация по арт-терапия – тренинг и обучение по арт-терапия, групов член на Българска асоциация по психотерапия

Семейна екология – сайт за психотерапия, консултиране и образователни семинари

Българска асоциация по психотерапия – акредитираща институция за психотерапевти и тренинг по психотерапия в България, член на Европейската асоциация по психотерапия

Comments are closed.